Vývoj SW pro programování a vyhodnocování dat je realizován na Vysoké škole báňské v Ostravě fakultě Elektrotechniky a informatiky za přispění Moravskoslezského kraje, v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“.
Jednotlivé funkcionality jsou testovány na vyrobených prototypech. Celý softwarový systém je složen ze tří základních komponent.

 

Aplikace pro čtečku NFC

Webová aplikace, která bude optimalizována pro malá zařízení (mobil, tablet a pod.).

V aplikaci bude možná základní správa systému:

 • Přidání NFC karty a editace parametrů karty (jméno uživatele; čas, kdy bude mít uživatel přístup; akce, která bude provedena při povolení/zakázáni; obecný popis). Přidání karty přiložením na čtečku.
 • Čtení logů.
 • Export logů v zadaném časovém intervalu. Nastavení filtrů podle uživatele, bytu atd.
 • Export konfigurace.
 • Import konfigurace.
 • Nastavení času ve čtečce.

WiFi se aktivuje pouze po přiložení speciální administrátorské karty. Na administrátorské kartě bude SSID, heslo a role uživatele.

Aplikace bude umožňovat tři základní role:

 • Administrátor - může vše krom systémových zásahů.
 • Prohlížeč - může se pouze dívat na logy a uvidí atributy uživatelů. Nemůže nic měnit.
 • Superadmin - může měnit i systémová nastavení.

Aplikace pro PC

Bude se jednat o aplikaci pro OS Windows.

Funkce aplikace:

 • Export logů v zadaném časovém intervalu. Nastavení filtrů podle uživatele, bytu atd.
 • Do aplikace bude možné nahrát konfiguraci staženou z NFC čtečky ve formě souboru a bude možná její editace a opětovné nahrání do čtečky.
 • Pomocí rozhraní RS485 bude možné aplikaci připojit k více čtečkám, což umožní vzdálenou správu čteček. Možnosti konfigurace budou stejné jako při editaci stažené konfigurace.
 • Aplikace bude umožňovat editaci více čteček najednou a bude možné konfigurace mezi jednotlivými čtečkami přetahovat.
 • Data bude možné vhodně exportovat.
 • Aplikace bude umožňovat načíst NFC kartu pomocí externí čtečky připojené přes rozhraní USB a uložit ji do databáze uživatelů.
 • Program bude mít možnost připojení na server s centrální správou čteček a po připojení bude moc spravovat všechny čtečky obsluhované serverem.

Aplikace pro server

 • Aplikace primárně určená pro OS Linux v režimu daemon.
 • Aplikace bude pomocí rozhraní RS485 komunikovat se čtečkami a bude centralizovaně spravovat nastavení všech čteček, včetně synchronizace databáze uživatelů.
 • Na serverovou aplikaci se bude možné připojit prostřednictvím počítačové sítě klientskou aplikací popsanou výše.