Tento unikátní systém nabízí mnohem vyšší bezpečnost než je v této oblasti běžné. Jeho hlavní potenciál je však především v možnostech jeho dalšího vývoje.  Už v roce 2016 budou započaty práce na dalším rozšiřování a vylepšování systému.

Zde jsou některá připravovaná rozšíření:

  • Propojení se systémy domácích telefonů vybraných výrobců. Z propojených systémů budou čteny informace o volaných bytech a následném otvírání dveří. Bude ověřena a případně implementována možnost nahrávání probíhající hlasové komunikace.
  • Na desku antény budou integrovány tlačítka pro možnost aktivace dalších funkcí.
  • Deska antény bude vyráběna také v zalité (voděodolné) verzi.
  • Bude vyvinut vstupně-výstupní modul připojitelný na sběrnici RS485 umožňující rozšíření počtu vstupů a výstupů. Případně bude testován již existující modul jiného výrobce.
  • Budou implementovány další funkce umožňující využít modul čtečky jako jednoduché zabezpečovací zařízení, sběr dat, aktivaci dalších zařízení atd.
  • Bude vyvinut modul pro GSM komunikaci

    .